REMUS ELEKTRO

KONTAKTINFORMĀCIJA

Valde

Valdes priekšsēdētājs Grigorijs Grots

Valdes loceklis Juris Ivanovs

Administrācija

Biroja administratore:
tālr. +371 67726126
elektro@remus.lv

Rekvizīti

SIA "REMUS ELEKTRO"
Vien.Reģ.Nr.40003682521
PVN Nr.LV40003682521
Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057
AS Citadele banka
LV53PARX0015381730001, PARXLV22

 
REMUS ELEKTRO

SIA "REMUS ELEKTRO"
Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057
Tālr.: +371 67726126
E-pasts: elektro@remus.lv